Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2019

8012 a450 500
Reposted frompunisher punisher viatobecontinued tobecontinued
8015 82be 500
Reposted frompunisher punisher viatobecontinued tobecontinued
5016 d061
Reposted fromhalucine halucine viadunkellicht dunkellicht
8257 a7ce
Reposted frompheebs pheebs viadunkellicht dunkellicht
3413 1e36
Reposted fromfakinszit fakinszit viascorpix scorpix
5410 795f
When Soup is back online, and you see your favourite soups not given up during the downtime:
3429 9815 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
7456 5025 500
3033 cf66 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viascorpix scorpix
5118 a8ef 500
Reposted fromtichga tichga viaeyelyn eyelyn

February 08 2019

2074 ae6f 500
Reposted fromkrzysk krzysk vianeomodalna-art neomodalna-art

November 27 2018

5717 21f0 500
Reposted frompiehus piehus via8agienny 8agienny
5884 7fe4 500
Reposted fromobliviate obliviate via8agienny 8agienny
Reposted fromFlau Flau via8agienny 8agienny
5920 a673 500
Reposted fromGosha Gosha via8agienny 8agienny

November 09 2018

Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy

My z drugiej połowy XX wieku  rozbijający atomy  zdobywcy księżyca  wstydzimy się  miękkich gestów  czułych spojrzeń  ciepłych uśmiechów 
Kiedy cierpimy  wykrzywiamy lekceważąco wargi 
Kiedy przychodzi miłość  wzruszamy pogardliwie ramionami 
Silni cyniczni  z ironicznie zmrużonymi oczami 
Dopiero późną nocą  przy szczelnie zasłoniętych oknach  gryziemy z bólu ręce umieramy z miłości
— Małgorzata Hillar "My z drugiej połowy XX wieku"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl