Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2019

2074 ae6f 500
Reposted fromkrzysk krzysk viae-modalna-art e-modalna-art

November 27 2018

5717 21f0 500
Reposted frompiehus piehus via8agienny 8agienny
5884 7fe4 500
Reposted fromobliviate obliviate via8agienny 8agienny
Reposted fromFlau Flau via8agienny 8agienny
5920 a673 500
Reposted fromGosha Gosha via8agienny 8agienny

November 09 2018

Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy

My z drugiej połowy XX wieku  rozbijający atomy  zdobywcy księżyca  wstydzimy się  miękkich gestów  czułych spojrzeń  ciepłych uśmiechów 
Kiedy cierpimy  wykrzywiamy lekceważąco wargi 
Kiedy przychodzi miłość  wzruszamy pogardliwie ramionami 
Silni cyniczni  z ironicznie zmrużonymi oczami 
Dopiero późną nocą  przy szczelnie zasłoniętych oknach  gryziemy z bólu ręce umieramy z miłości
— Małgorzata Hillar "My z drugiej połowy XX wieku"
6024 6797 500
4005 baa2
Reposted fromstroschek stroschek viacieniolubek cieniolubek
3907 062b 500
Dildorsz
Reposted fromZircon Zircon viaAbbaPater AbbaPater

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
3905 d032 500
buuu
Reposted fromZircon Zircon viaAbbaPater AbbaPater
Reposted frommangoe mangoe viamushu mushu
3497 0a74
Reposted fromteijakool teijakool viagpunktschmitz gpunktschmitz
3284 9795
Reposted fromwyczes wyczes viajanuschytrus januschytrus
3296 5126 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaall-about-kate all-about-kate
0677 b6e9 500
Reposted fromwentyl wentyl viaall-about-kate all-about-kate
3262 dc14 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaall-about-kate all-about-kate
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaperfectsense perfectsense
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl